Doc Azman51's Weblog

Lifelong Education

* Contoh Doa di Arafah


Bismillah ……

Ya Allah, aku mohon kepadaMu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutupilah aku dari segala yang memalukan aku dan tenteramkan aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan dan belakangku, dan kanan dan kiriku serta atasku, aku berlindung dengan keagunganMu dari ancaman yang datang dari arah bawahku.
Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan ku. Tiada Ilah (yang diabdi) selain Engkau.

Ya Allah, Engkaulah Rabb-ku. Tiada Ilah yang patut disembah selain Engkau. Kau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, aku tetap pada sumpah dan janjiku kepadaMu sekuat tenagaku, aku berlindung kepada Mu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku datang kepadaMu menyatakan pengakuan segala nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku datang kepadaMu mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku.

Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari dukacita dan kesusahan Dan aku berlindung kepada Mu dari kelemahan dan kemalasan, serta dari sifat bakhil dan jiwa pengecut. Dan aku berlindung kepada Mu dari cengkaman hutang dan penindasan manusia.

Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan dan pertengahannya keberuntungan serta akhirnya kejayaan. Dan aku mohon kepadaMu kebaikan dunia dan akhirat, wahai Yang Maha Pengasih lebih dari mereka yang berhati kasih.

Ya Allah, aku mohon kepadaMu keridhaan terhadap keputusanMu, kelapangan hidup setelah mati, kenikmatan memandang wajahMu yang mulia dan kerin­duan untuk berjumpa dengan-Mu, tidak dalam kesu­sahan yang menyedihkan dan tidak dalam cobaan yang menyesatkan. Aku berlindung kepada Mu dari menganiaya atau dianiaya atau diserang dan berbu­at kesalahan atau dosa yang tidak Engkau ampuni.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kembali ke masa hidup yang terhina. Ya Allah, tunjukilah aku kepada sebaik-baik perbuatan dan akhlaq yang tiada seorangpun dapat menunjukkannya selain Engkau. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya, yang tiada seorangpun dapat menjauhkannya selain Engkau.

Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku dan lapangkanlah bagiku tempat kediamanku serta berilah barakah pada rezki-ku.

Allah, aku berlindung kepadaMu dari keras-hati, kelalaian, kehinaan dan kemiskinan. Dan aku berlindung kepadaMu dari kekufuran, kefasikan, perpecahan, rasa ingin masyhur dan rasa ingin dikenal. Dan aku berlindung kepadaMu dari tuli, bisu, penyakit kusta dan segala penyakit yang jahat.

Allah, karuniakanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia, kerana Engkaulah sebaik-baik Dzat yang mensucikannya dan Engkaulah Pelindung dan Pemiliknya.

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas dan doa yang tidak dikabulkan.

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang telah aku perbuat dan yang belum aku perbuat dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang telah aku ketahui dan yang belum aku ketahui.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari lenyapnya nikmat yang Engkau karuniakan, berubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, kejutan bencana dariMu dan segala jenis amarahMu.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kehancuran, terjatuh, tenggelam, terbakar dan kesengsaraan masa tua. Dan aku berlindung kepadaMu dari sentuhan syaitan disaat hadirnya maut, aku berlindung kepadaMu dari kematian kerana tergigit haiwan. Dan aku berlindung kepadaMu dari rasa tamak (serakah) yang membawa kepada tabiat jahat.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari akhlaq buruk, perbuatan mungkar, hawa-nafsu jahat dan penyakit yang membinasakan. Aku berlindung kepadaMu dari cengkaman hutang dan penindas­an lawan serta kegembiraan musuh melihatku.

Ya Allah, perbaikilah untukku Agamaku yang merupakan pelindung segala urusanku, perbaikilah keadaan duniaku yang merupakan tempat kehidupanku, perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku untuk berbuat segala kebajikan dan jadikanlah kematian sebagai tempat rehat terakhir bagiku dari segala kejahatan.

Rabb-ku, tolonglah aku dan jangan biarkan diriku tidak dihiraukan. Menangkanlah aku dan jangan biarkan diriku dikalahkan. Tunjukilah aku dan mudahkanlah petunjuk bagiku.

Ya Allah, jadikanlah aku hambaMu yang banyak berzikir (mengingati-Mu), banyak mensyukuri, nikmatMu dan sangat patuh terhadap perintahMu. Selalu merendahkan diri dihadapanMu dan senan­tiasa mengadu dan berserah diri kepadaMu.

Rabb-ku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosaku, kabulkan doaku, kuatkanlah hujjahku, tunjukilah hatiku, luruskanlah perkataanku dan lenyapkanlah keburukan hatiku.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu ketetapan hati dalam segala urusan dan keteguhan azam menuju kebenaran. Aku memohon agar aku dapat mensyukuri nikmatMu dan mengabdi kepadaMu dengan baik Aku memohon kepadaMu kebaikan yang Engkau ketahui dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau ketahui serta aku memohon ampunan dariMu dari segala kejahatan yang Engkau ketahui, kerana Engkaulah yang Mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah, ilhamkanlah petunjuk kepadaku dan jagalah aku dari kejahatan diriku.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu agar aku dapat berbuat segala kebajikan dan meninggalkan segala kemungkaran serta mencintai orang-orang miskin. Aku memohon kepadaMu limpahan ampunan dan rahmat (kasih sayang). Aku memohon, apabila Engkau menghendaki untuk menimpakan cobaan kepada seluruh hambaMu, agar Engkau kembalikan aku kepadaMu dalam keadaan selamat dari cobaan itu. Ya Allah, aku memohon kepadaMu agar aku dapat mencintaiMu, mencintai hambaMu yang mencintai Mu dan mencintai segala perbuatan yang mendekat­kanku menuju cintaMu.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan dan sebaik-baik pahala. Tetapkanlah hatiku, beratkan timbangan kebaikanku, teguhkan imanku, tinggikan derajatku, terimalah shalatku dan ampunilah segala kesalahanku. Aku memohon kepadaMu derajat yang tinggi di dalam Syurga.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu segala pembuka kebaikan, penutupnya dan semua yang mendatangkan (kebaikan itu), awal dan akhirnya, lahir dan batin (kebaikan itu). Aku memohon derajat yang tinggi di dalam Syurga.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, sucikan hatiku dan Engkau pelihara kemaluanku serta Engkau ampuni dosaku. Aku memohon kepadaMu derajat yang tinggi di dalam Syurga.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu agar Engkau limpahkan keberkatan pada pendengaranku, pengli­hatanku, jiwaku, bentuk ciptaanku dan akhlaqku serta (keberkatan) pada keluargaku, hidup dan amal perbuatanku. Terimalah segala amal kebajikan ku dan aku memohon kepadaMu derajat yang tinggi di dalam Syurga.

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari beratnya cobaan, pedihnya kesengsaraan, buruknya taqdir dan kegembiraan musuh melihatku.

Ya Allah yang mengendalikan semua hati, tetapkan hatiku diatas AgamaMu. Ya Allah yang mengarah­kan hati dan penglihatan, arahkanlah hati kami untuk ta’at kepadaMu.

Ya Allah, tambahkan kebaikan kepada kami dan jangan Engkau kurangi, muliakan kami dan jangan Engkau jadikan kami hina, karuniakan kami segala pemberianMu dan janganlah Engkau putuskan kami dari pemberianMu, utamakanlah kami dan jangan Engkau kesampingkan kami.

Ya Allah, berikan kami kebaikan dalam segala urusan kami, lindungi kami dari kenistaan hidup di dunia dan (selamatkan kami dari) adzab di akhirat.

Ya Allah, karuniakan kami rasa takut kepadaMu yang dapat menghalangiku untuk berbuat maksiat, karuniakan kami ketaatan kepadaMu yang dapat menyampaikan kami ke dalam SyurgaMu. Karuniakan kami keyakinan hati yang dapat meringankan kami dari berbagai cobaan dunia. Limpahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran kami, penglihatan dan kekuatan kami selama kami hidup. Jadikanlah semua itu pewaris dari kami. Jadikanlah balas dendam kami hanya kepada orang-orang yang menzalimi kami dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami.

Janganlah Engkau jadikan dunia ini puncak tujuan kami dan batas pengetahuan kami. Janganlah Engkau jadikan cobaan kami dalam Agama kami dan janganlah Engkau beri kekuasaan orang-orang yang tidak takut kepadaMu dan tidak mengasihi kami, dikeranakan dosa-dosa kami.

Ya Allah aku memohon kepadaMu segala yang mendatangkan rahmatMu dan segala yang menimbulkan ampunanMu, aku memohon keberuntangan dari segala kebajikan, keselamatan dari berbagai kejahatan dan kejayaan memperolehi Syurga serta keselamatan dari api neraka.

Ya Allah, janganlah Engkau biarkan pada diri kami suatu dosa kecuali Engkau ampuni, janganlah Engkau biarkan suatu ‘aib (cacat) kecuali Engkau tutupi, janganlah Engkau biarkan suatu kesusahan kecuali Engkau bukakan jalan keluar, janganlah Engkau biarkan suatu hutang kecuali Engkau lunasi dan janganlah Engkau biarkan suatu hajat duniawi dan ukhrawi yang Engkau redhai dan baik bagi kami, kecuali Engkau penuhi, wahai Yang Maha Pengasih lebih dari mereka yang berhati kasih.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu rahmat dariMu, yang dengannya Engkau tunjuki hatiku, dengannya Engkau satukan segala perkaraku, dengannya Engkau kumpulkan urusan-urusanku yang berselerak­an, dengannya Engkau pelihara diriku dikala aku tiada, dengan Engkau angkat derajatku dikala aku ada, dengannya Engkau cerahkan wajahku, dengan­nya Engkau sucikan perbuatanku, dengannya Engkau ilhamkan kepadaku jalanku yang terang, dengannya Engkau hindarkan diriku dari segala cobaan dan dengannya Engkau pelihara diriku dari berbagai kejahatan.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu kemenangan di hari penentuan (Qiamat), kehidupan sebagaimana kehidupan orang-orang yang bahagia, martabat sebagaimana martabat para syuhada’, dan hidup bersama para nabi serta kemenangan terhadap musuh-musuh.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebenaran dalam iman, keimanan serta kebahagiaan, (aku memohon) limpahan rahmat, keselamatan dan ampunan serta keredhaan dariMu.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu kesihatan, kesucian diri, akhlaq yang mulia dan keredhaan hati menghadapi taqdir.

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setiap yang melata diatas bumi, yang hanya Engkau-lah penentunya. Sesung­guhnya Rabb-ku selalu berada di jalan yang lurus

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar pembicaraanku, melihat tempat aku berada, mengetahui yang rahasia dan yang nyata dariku, tiada suatupun dari keadaanku yang lupus dari pengetahuanMu. Aku ini hambaMu yang hina dan (serba) kurang, yang mengharap pertolongan dan perlindungan, yang cemas dan takut serta mengakui segala dosanya di hadapanMu. Aku memohon kepadaMu sebagai orang miskin yang meminta-­minta, aku tunduk di hadapanMu sebagai orang yang berdosa dan hina, aku panjatkan doa kepadaMu sebagai orang yang dicengkam rasa takut dan marabahaya, sebagai orang yang patuh dan tunduk di hadapanMu.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada sayyid kita Nabi Muhammad saw, kepada keluarga dan para shahabat beliau.

 

 

 

Advertisements

October 29, 2010 - Posted by | Amalan, Doa

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: